Upphandling och fakturering

Karlshamn kommuns arbetssätt präglas av att alltid sträva efter kvalitetssäkrade upphandlingar som ligger i kunskapsmässig framkant och som motsvarar de krav som lagstiftning och rättspraxis ställer.

Vi strävar efter att skapa goda affärer och bidrar på så sätt till att öka kvalitén på de tjänster som Karlshamns kommun skapar.

Många företagare upplever arbetet med upphandling som krångligt och därför  riskerar man att välja bort en kommun som en möjlig kund.

Målsättningen för upphandlingsenhetens medarbetare är, att skapa förutsättningar och vidga konkurrensen för att nå stora som små företag.