Leverantörsinformation

Vårt mål i Karlshamns kommun är att alla beställningar som görs i kommunen ska vara elektroniska och gå genom e-handelssystemet Proceedo. Karlshamns kommun vill med detta åstadkomma en effektivare handelsprocess men även underlätta för dig som leverantör.

Varje dag görs det hundratals inköp i Karlshamns kommun från våra leverantörer. En del beställningar görs via telefon, andra handlas över disk eller beställs via leverantörens webbshop. Det förekommer även beställningar av tjänster som till exempel konsulttjänster eller reparationstjänster.

Områden som skulle underlätta för dig som leverantör är:

  • Att få in beställningar elektroniskt. Beroende på ert system kan inkommande beställningar kopplas till ditt egna order-, lager- samt faktureringssystem och på detta sätt hantera beställningar mer effektivt
  • Att få betalt i tid, vilket är en av fördelarna med elektronisk fakturering
  • Att uppnå förväntad försäljningsvolym, genom att kommunens e-handelsprocess tydligt styr beställarna i kommunen till att använda det avtal som vi gemensamt har tecknat.
  • Att komma igång med E-handel som leverantör till Karlshamns kommun

Karlshamns kommun ställer idag krav på E-handel och e-faktura i sina upphandlingar av varor och tjänster. Kommunen får inte hantera pappersfakturor enligt lag.

Komma igång med E-handel

Förutsättningen för att bli uppkopplad mot kommunens E-handel är att du som leverantör har ett avtal med kommunen.

Det är enkelt att ansluta sig till E-handel för hantering av order och fakturering. Vi anpassar, utifrån era behov och förutsättningar, integrationer av de meddelandetyper som ni kan ta emot och skicka. Kommunen följer den standard för E-handel (SFTI) som finns inom offentlig sektor. Standarden täcker olika affärsprocesser och affärsscenarier. För mer information besök SFTI.se.

Vilken e-handelslösning, vilka dokument som ska inkluderas, vilka format och hur lösningen ska testas avgörs i en dialog mellan kommunen och leverantören. De affärsdokument som ska utväxlas beror på avtalet men vanligen handlar det om elektronisk order, orderbekräftelse och faktura. Vårt system ger oss en möjlighet att följa upp vad som inhandlats, vilka inköpsbehov som finns och säkerställer att inköpen sker enligt avtalade villkor.