Vilket upphandlingsförfarande gäller?

Vilket förfarande är det som gäller?

Typ av upphandling benämns oftast upphandlingsförfarande.

Här intill finns länkar med förklaringar till de vanligast förekommande typerna av upphandling.

Analysera nedan modell för att se kopplingen typ av upphandlingsförfarande och riktlinjer enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

 

Hur planerar medarbetarna i kommunen

Initialt ställer sig kommunens medarbetare som skall arbeta med upphandling en rad olika frågor.

Vad skall upphandlas?
Vilket är avtalsvärdet?
Vilket är avtalsvärdet för fyra år?
Finns befintligt avtal?
Finns RAMAVTAL med en eller flera leverantörer (tex genom inköpscentral)?
Vilket upphandlingsförfarande skall man välja jämfört med avtalsvärdet?

Det handlar således om att förvissa sig ifall ett ramavtal redan finns via SKL:s Inköpscentral (SKL/Sveriges Kommuner och Landsting), Kammarkollegiet, samarbete med andra kommuner eller genom en egen uppgörelse. Så här kan en uppstart till upphandling se ut,

Det är också viktigt att känna till om en helt annan förvaltning kan ha gjort inköp av varor/tjänster som tillhör samma kategori. I så fall påverkar redan gjorda inköp avtalsvärdet och som en konsekvens valet av upphandlingsförfarande.