Näringsliv och utveckling

Karlshamns diversifierade näringsliv är sprunget ur både tradition och innovation. Med välkända storföretag, en expansiv djuphamn och en mängd aktörer som utvecklats av starka idéer i kombination med ny teknik finns anledning att tro på en ljus framtid med fortsatt tillväxt. Den unika naturen och skärgårdsmiljön ramar in tillvaron och bjuder in till en aktiv och meningsfull fritid.

I Karlshamn är restiderna till arbete, skola och aktiviteter korta. Även i regionen skapar en väl utbyggd infrastruktur närhet till det mesta. E22:an har byggts ut kraftigt de senaste åren och ökat rörligheten inom hela Öresundsregionen, med korta pendlingsavstånd till och från våra grannkommuner. Malmö och Köpenhamn ligger bara två timmar bort med bil eller tåg. Till Ronneby flygplats är det en dryg halvtimme och till Kristianstads flygplats knappt en timme. Karlshamns Hamn är en expansiv stor djuphamn med attraktivt läge, DFDS färjelinje till Klaipeda i Litauen och en ökande godstrafik över Östersjön. Om några år påbörjas även bygget av Sydostlänken, en ny järnvägssträckning som knyter ihop hela mellersta och södra Sverige med handelsvägarna österut.

Boende med goda utsikter

Karlshamn kan uppfylla de mest skiftande önskemål när det gäller boendemiljöer. Sveriges sydligaste skärgård börjar här. För den som värdesätter närhet till affärer, service och kommunikationer finns en levande stadsmiljö. Här kan du även bo på landet bland skog, sädesfält, sjöar och ekbackar. Dessutom har kommunen god tillgång på mark och en ambition att utveckla nya bostadsområden som behövs i ett växande Karlshamn. Flera av de områden som ska växa fram de kommande åren präglas av en närhet till havet. Exempelvis kommer Stärnö Sjöstad att kombinera ett mycket attraktivt läge med korta avstånd till arbetsplatser, handel och skolor.

Ett varierat närings-, kultur- och fritidsliv

Karlshamn har ett brett och varierat näringsliv. Handel och besöksnäring är traditionellt starka grenar och allt fler gäster väljer att besöka Karlshamn.  Närheten till en vacker och mångfacetterad natur lockar och safariparken Eriksberg, Mörrums Kronolaxfiske och Kreativum är stora besöksmål. En samverkan inom hela Blekinge syftar till att ytterligare utveckla och tillgängliggöra resurser som skärgård, kust och Blekingeleden.