Business Blekinge – where life and business grow together

Business Blekinge är ett samarbete mellan Blekinges fem kommuner, Länsstyrelsen och Region Blekinge för att se till att Blekinge växer och inspirera företag att investera/etablera sig i Blekinge. Vår inställning är att en större etablering gynnar hela länet och därför samarbetar vi över kommungränserna.

Business Blekinges uppgift är att höja Blekinges attraktionskraft för nationella och internationella investeringar. Business Blekinge ska systematisera samarbetet mellan kommuner och regionala aktörer för att kunna attrahera potentiella investerare, främst inom Blekinges tre främsta styrkeområden marin teknik, ICT (informations- och kommunikationsteknik) och shaping.
Andra områden i Blekinge som växer sig allt starkare och blir mer och mer intressanta är processindustri, transport/logistik och besöksnäring.

Läs mer om Business Blekinge

Se filmen Business Blekinge

Mer information om lediga markytor och lokaler hittas på Lediga lokaler & mark

Har du några frågor eller bara vill veta mer om Karlshamn och samarbetet inom Business Blekinge, kontakta etableringschef Mathias Wijk.