Handelsanalys

Under 2018 fick Näringslivsenheten ett uppdrag att genomföra en handelsanalys i Karlshamn. Via upphandling fick Köpenhamnsföretaget Reteam Group AB uppdraget att genomföra analysen.

Arbetet med handelsanalysen delades in i olika delar och pågick under 2018, där flertalet större möten med politiker, kommunala tjänstemän, butiker och fastighetsägare genomfördes. Under 2019 har Näringslivsenheten arbetat vidare med olika grupper utifrån geografin i Karlshamn. Butiker, fastighetsägare och orterna delades in olika zoner och ett antal zonmöten har genomförts.

Handelsanalysen och zonmöten är nu sammanställt och det finns en hel del saker som Reteam Group AB lyfter som butiker, fastighetsägare och kommun kan utföra för att stärka handeln i Karlshamn som helhet. Det finns saker att göra tillsammans likväl som enskilda delar för respektive part.

Hela analysen hittar du under Relaterade dokument här på sidan.