Karlshamns tidslinje för tillväxt & utveckling

Karlshamns kommun har tagit fram en tidslinje för att visa på utvecklingen av bostäder och verksamhetsområden i Karlshamn de kommande åren. Utgångspunkten har varit att titta på tiderna för detaljplaner som sin tur möjliggör byggnation av bostäder och exploatering av verksamhetsområden.

De kommande åren beräknas detaljplaner bli klara för ca 3500 nya bostäder och ca 300 hektar verksamhetsmark.

Se tidslinjen till höger under “Relaterade dokument” och se filmen nedan via denna länk

Karlshamns kommun har tagit fram en tidslinje för tillväxt och utveckling de kommande åren avseende detaljplaner för bostäder och verksamhetsområden. Tidslinjen visar på en möjlig utveckling av ca 3500 nya bostäder och ca 300 hektar verksamhetsmark under de kommande 5-6 åren.

Tidslinjen är kopplad till detaljplaner som tas fram och innehåller bostäder och verksamheter för att skapa en helhetsbild av tillväxt och utveckling.
Tidsangivelserna är inte definitiva, utan beskriver en målsättningen för när byggnation kan påbörjas, om inga andra komplikationer uppkommer, som exempelvis överklagan av detaljplaner eller att den privata aktören, kommunen eller staten beslutar skjuta på sitt projekt.
Tilläggas ska också att denna bild inte är fullständigt heltäckande, då det finns ytterligare bostadsprojekt som diskuteras!