Utvecklingsområden i Karlshamn

Karlshamns kommun arbetar med flera olika utvecklingsområden

Transport & Logistik

Karlshamn är starka på logistik med ett bra läge med starka kopplingar till östra Europa i och med närheten till Karlshamns Hamn som idag är Sveriges femte största djuphamn. Det finns också flera stora aktörer i området som är logistikintensiva som AAK, Södra Cell, E.On Sverige Gas som tillsammans med varuägare som Volvo Cars i Olofström och Vida idag trafikerar transportflöden både norrut i Sverige som söderöver till Baltikum och sedan Asien. Flera stora transportaktörer är hemmahörande i Karlshamn, vilket borgar för ett bra flöde och stor kunskap. Utvecklingen för industri och logistik sker i första hand i området Stilleryd/Munkahus i anslutning till hamnområdet.
Infrastrukturutveckling är därför av största vikt och vi ser fram emot byggnationen av Sydostlänken, en järnväg som sammanbinder Karlshamn med stambanan i Älmhult via Olofström och på så vis säkrar tillväxt och minskar ledtider för såväl gods som persontrafik.

Besöksnäring

Upplevelser finns det gott om i Karlshamn och Blekinge. Besöksnäringen växer och fler starka koncept finns i just Karlshamn. Däribland Eriksberg Vilt & Natur – nordens största safaripark, samt Mörrums Kronolaxfiske, Kreativum, Tjärö m.fl. Stadens arkitektur och mysighetsfaktor lockar fler och fler besökare tillsammans med närheten till havet.

Processindustri

Livsmedelsföretagens utveckling är en viktig tillväxtfråga för Karlshamn. Med lång tradition från Carlshamns Mejeri och “Gott, gotti, gott, gott” till ett världsföretag i AAK:s ägo som har en stabil tillverkning av rapsoljeprodukter och är en av våra viktiga basindustrier. Vi har både stora basindustrier och mellanstora industrier med en stark utveckling såväl som småskalig utveckling både genom innovationer och traditionell förädling såväl som marknad för en av Sveriges största tomatodlingar. Spännande nya innovationer där glass åter tillverkas men nu med havre och soja som bas och flera utvecklingsprojekt pågår inom veganmarknaden. Södra Cell har investerat ca 3 miljarder de senaste åren i sin papperstillverkning, där företaget nu också har flera nya inriktningar bland annat kopplat till textilfibrer mm

Digitala Medier

I samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och NetPort Science Park sker idag utbildning inom medieteknik, där Karlshamn tidigare varit i framkant gällande spelutveckling och “gaming” där det utvecklats flera företag där bland annat Tarsier Studios blivit utnämnda till Årets Företagare i Sverige. Den kreativa spelutvecklingsmiljön finns kvar i Karlshamn. Det sker också en stark utveckling inom det digitala området EdTech, vilket innebär utveckling av digitala läromedel för skolor med företaget Skolon i spetsen. Blekinge Tekniska Högskola kommer framöver att stuva om lite i utbildningsfloran, där Karlshamns möjligheter och utbildningar kommer locka många nya studenter.

Handeln i Karlshamn

Karlshamn har en levande innerstad med nära till allt och har ett övervägande lokalt ägande av butiker i stadskärnan men även representerat av större butikskedjor. Handelsutbudet är bra sett utifrån en helhet, men det saknas koncept som vi gärna vill se i Karlshamn i framtiden.
Sällanköpshandel koncentreras främst till norra delarna av Karlshamns stad vid Tubba Torg, Nyemöllevägen och Strömmaområdet och Karlshamns kommun har valt att köpa in ytterligare områden kring Duveryd och Janneberg för att där utveckla sällanköpshandel, fritid och andra verksamheter som kan stärka stadens totala utbud.