Nyheter

Tankar kring året som gått

Att jobba med näringslivsfrågor är inspirerande av många anledningar. Den största är nog att i entreprenörskap finner vi lösningar. Det är företagsamh...

Så här stöttar vi det lokala näringslivet

Självklart vill vi från Karlshamns kommuns sida göra det vi kan för att värna vårt lokala näringsliv. Vi har under året gjort insatser för att hjälpa...

Viktig info till dig i besöksnäringen

Under vecka 45 - 48 kommer ca 1000 entreprenörer till Södra Cell Mörrum för att göra underhållsarbete under företagets stopp.De planerade åtgärder...

Företagsbesök, fast dubbelt så bra

Näringslivsenheten i Karlshamns kommun introducerar ett nytt koncept för att skapa fler möjligheter för företagare att möta varandra.För att uppmu...

Ännu ett viktigt företagsbesök

Karlshamns kommun besökte Volvo Olofström för samtal om miljö, kompetensförsörjning, infrastruktur och industrins resa kopplat till innovation och aut...

Ansvar och respekt skapar trygga restaurangmiljöer

Kommunens krögare tillsammans med Miljöförbundet och ansvarstagande restauranggäster har tillsammans lyckats skapa trygga miljöer i kommunens många re...

Fortsätt att hålla avstånd

För dig som driver verksamhet finns informationsmaterial som förtydligar att vi måste fortsätta att hålla avstånd och förhålla oss till de riktlinjer...

Dollarstore etablerar sig i Karlshamn

Dollarstore är en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor med över hundra butiker runtom i Sverige. Nu har kedjan tecknat avtal om etablering på de...

Företagsklimat 2020

Den 26 maj presenterade Svenskt Näringsliv enkätsvaren för sin undersökning angående lokalt företagsklimat.Karlshamns kommun är den kommun i Bleki...

Några ljuspunkter i ett hårt drabbat näringsliv

I dagsläget står det klart att Karlshamn och övriga Blekinge är mindre drabbade av smittspridningen av Covid-19 än många andra delar av Sverige. Ekono...