Politiker och tjänstepersoner på plats inne i Volvo Olofströms bilhall.
Magnus Gärdebring (M), oppositionsråd, Daniel Wäppling, kommundirektör, Nina Andersson, näringslivschef, Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Charlott Lorentzon (MP) och Mats Dahlbom (C) under onsdagens besök på Volvo Olofström.

Ännu ett viktigt företagsbesök

Karlshamns kommun besökte Volvo Olofström för samtal om miljö, kompetensförsörjning, infrastruktur och industrins resa kopplat till innovation och automation.

Politikerna i Karlshamn besöker frekvent olika företag tillsammans med representanter från kommunens näringslivsenhet. Tisdagen den 22 september var det dags för besök i Olofström

− Detta var ett mycket intressant besök. Det är både framåtsyftande och angeläget att vi ser hur betydelsefull Volvo i Olofström är för Karlshamn och vårt näringsliv, säger Magnus Gärdebring (M).

Platschef Mikael Vestin och kommunikationsansvarig Andelko Cituljski tog emot besökarna för presentation, samtal och rundvandring. Volvo Olofström är en viktig arbetsgivare för många invånare i Karlshamns kommun. Från Karlshamns sida är samarbete med dem oerhört viktigt och en del i vårt gemensamma arbete menar Per-Ola Mattsson (S), styrelseordförande i kommunstyrelsen.

− Företagsbesök är också en betydande del i kommunens näringslivsarbete. En bra dialog mellan kommun och näringsliv är nyckeln till framgång med att skapa goda förutsättningar för vårt lokala näringsliv, säger näringslivschef Nina Andersson.