Ansvar och respekt skapar trygga restaurangmiljöer

Kommunens krögare tillsammans med Miljöförbundet och ansvarstagande restauranggäster har tillsammans lyckats skapa trygga miljöer i kommunens många restauranger och kaféer.

Pandemin förändrade vardagen från en dag till en annan för kommunens krögare. Trots stora utmaningar har de allra flesta lyckats anpassa sin verksamhet på ett utomordentligt sätt konstaterar Miljöförbundet.

Karlshamn har ett stort utbud av restaurang- och kaféverksamheter. Miljöförbundet, som sköter tillsynen av dessa har även de hamnat i en helt ny situation och fått ställa om sitt sätt att arbeta. Nya rutiner har skapats och dialogen mellan krögarna och Miljöförbundet har varit viktig.

− Medborgarna ska kunna känna sig trygga när de går ut och äter och där vilar ett tungt ansvar på våra krögare. Vi har sett att majoriteten av Karlshamns restaurangägare på ett utomordentligt sätt lyssnat på och tagit till sig vår information om trängselreglerna med anledning av Covid-19. Vi ser att reglerna efterlevs bra på Karlshamns restauranger och att restauranggäster kan känna sig trygga när de går ut och äter i Karlshamn, säger Miljöförbundets chef Johanna Randsalu.

Ett stort ansvar ligger också på varje enskild individ. Att följa Folkhälsomyndighetens råd har varit ett viktigt budskap till invånarna för att vi tillsammans ska lyckas hindra smittan.

− När vi går ut och äter på en restaurang eller tar en fika på ett kafé måste vi respektera att krögarna har placerat bord och stolar på ett visst sätt för att säkerställa tillräckligt avstånd mellan gästerna. Att som gäst flytta på bord och föra samman stolar är alltså inte tillåtet. Från kommunens sida är vi måna om vårt lokala näringsliv och det gäller att vi alla tar ett personligt ansvar och hjälps åt, säger näringslivschef Nina Andersson.

Krögarna har trots stora utmaningar lyckats förhållandevis bra under sommaren. Hemestertrenden gjorde att många valde att besöka Karlshamn. Det konstaterar Fredrik Berg som är representant för det lokala krögarnätverket och som själv driver ett antal restauranger i Karlshamns kommun.

− Pandemin slog verkligen undan benen på oss i våras. Vi har jobbat dygnet runt för att hitta lösningar och för att kunna rädda våra verksamheter samtidigt som vi ska säkerställa våra gästers och vår personals trygghet. Samarbetet med kommunens tillsynspersoner har varit otroligt viktigt under den här tiden och nu känner vi verkligen att vi tillsammans kan göra Karlshamn till en trygg plats att gå ut att äta på säger Fredrik Berg.