Företagsklimat 2020

Den 26 maj presenterade Svenskt Näringsliv enkätsvaren för sin undersökning angående lokalt företagsklimat.

Karlshamns kommun är den kommun i Blekinge som visar på bäst utveckling det senaste året. Karlshamn har nu passerat den magiska 3.0 gränsen på en 6-gradig skala och förbättrat sig med 0.2 enheter sedan förra mätningen 2019. Resultatet är idag 3.1. Karlshamn har nu två år i rad förbättrat sig när det gäller de svar som erhålls i enkäten som Svenskt Näringsliv gör gällande lokalt företagsklimat.

Det ligger många bra saker bakom detta, där hela kommunen gjort och gör ansträngningar på flera olika håll och där information och dialog är viktiga parametrar, något som Karlshamns kommun satsat mycket på.

Lokalt företagsklimat, ja det handlar om just det lokala företagsklimatet avseende om man förbättrar sig eller inte. Att jämföra sig med andra är egentligen ointressant utan man måste utgå ifrån sina egna resultat och i det fallet har Karlshamns kommun vänt trenden och kurvan pekar uppåt för andra året i rad.

Det finns helt klart förbättringsområden att arbeta med och det gör det i alla kommuner i landet. Karlshamns negativa trend åren tidigare har gjort att man fallit tillbaka, men där trenden nu vänt och Karlshamn visar på framsteg på många sätt, säger Mathias Wijk, näringslivschef

Företagsklimatet är indelat i en undersökning 1ggr/år, som sedan redovisas vid två tillfällen varje samma år, det vill säga i maj och oktober. I maj månad får man resultatet på alla enkätsvar som inkommit och i oktober levereras en rankingsiffra med en placering på nationell nivå. Rankingsiffran baseras på alla enkätsvaren och en mängd uppgifter från SCB och UC.

Karlshamns kommun ska vara stolta över att trenden vänt och att vi för andra året i rad visar på en positiv utveckling av företagsklimatet, säger Mathias Wijk, näringslivschef

Sölvesborg toppar listan i Blekinge med ett sammanfattande omdöme på 3.6 (-0.2) följt av Olofström 3.3 (-0.2), Ronneby 3,28 (-0.1), Karlskrona 3.15 (+ 0.1) och Karlshamn 3.1 (+0.2). Karlshamn har ökat mest, därefter Karlskrona, men övriga har sjunkit i det sammanfattande omdömet. Så från en låg nivå 2017-2018 fortsätter resan för Karlshamn på rätt spår mot förbättrat företagsklimat.

Läs mer om Karlshamns resultat via denna länk: https://www.foretagsklimat.se/karlshamn/survey