Fortsätt att hålla avstånd

För dig som driver verksamhet finns informationsmaterial som förtydligar att vi måste fortsätta att hålla avstånd och förhålla oss till de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB ger. Materialet är ett stöd för dig, din personal och de som kommer till din verksamhet. Vi kan alla bidra till minskad smittspridning genom att visa hänsyn till varandra och följa riktlinjerna.

Materialet, som är fritt att ladda ner, hittar du på följande sidor:

Välkommen att höra av dig vid ev frågor, tele 0454-81500!