Näringslivet i Karlshamn drabbas hårt under pandemin bland annat på grund av att evenemang som Östersjöfestivalen inte kan genomföras fullt ut som planerat. Karlshamns kommun fortsätter att följa händelseutvecklingen och uppmanar alla företag i behov av råd och stöd i näringslivsfrågor att kontakta Näringslivsenheten.

Några ljuspunkter i ett hårt drabbat näringsliv

I dagsläget står det klart att Karlshamn och övriga Blekinge är mindre drabbade av smittspridningen av Covid-19 än många andra delar av Sverige. Ekonomiskt är vi dock inte förskonade. I spåren av Covid-19 är det tufft för de lokala företagen med några få undantag.

− Det finns en stor oro ur ett näringslivsperspektiv för Karlshamns del, då många företag påverkas. Flera företag har hört av sig och är upprörda. De har svårt att sätta sig själva i ett sammanhang eftersom man som liten företagare ofta inte kan ta del av de stödpaket som kommer från nationellt håll. I denna dialog fungerar Karlshamns kommun som en ingång och samarbetspartner för att lyssna, ta in och ge de svar vi kan, säger Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun.

De senaste två veckorna har Karlshamns kommun haft kontakt med över 200 företag inom många olika branscher och det är tydligt att det främst är småbolag, hotell, restaurang och handel som hittills har drabbats hårdast. Mitt i denna dystra situation finns det trots allt några positiva händelser. Vissa företag har haft möjlighet att ställa om sin verksamhet för att möta samhällets behov av till exempel skyddsutrustning och handsprit. Några företag signalerar att det har behov av att utöka antalet anställda.

− Fantastiskt roligt att företag under rådande förhållande lyckas ställa om sin produktion, det visar på den kraft som finns i innovation och kreativitet, säger Mathias Wijk.

Sammanställningen av den information som företagen har lämnat till Karlshamns kommun visar att 84 % av företagen har påverkats av coronapandemin varav hela 30 % har påverkats i väldigt stor utsträckning. 16 % av de tillfrågade företagen planerar idag för varsel och för merparten av dessa företag handlar det om att varsla upp till fem anställda. 12 % av de tillfrågade företagen sticker ut och uppger att de har behov av att anställa fler.

Karlshamns kommun fortsätter att följa händelseutvecklingen och uppmanar alla företag i behov av råd och stöd i näringslivsfrågor att kontakta Näringslivsenheten via telefon: 0454-815 00 eller mail: näringsliv@karlshamn.se. Kommunen har även ett tätt samarbete med Region Blekinges företagsakut och alla länets näringslivskontor i syfte att stödja det regionala näringslivet ur ett bredare perspektiv.

Digitala möten

Idag när digitala möten är att föredra erbjuder Karlshamns näringslivsenhet nätverksluncher och andra möten via videolänk. Håll utkik på Facebook-sidan Karlshamns Näringsliv efter kommande aktiviteter. Många av aktiviteterna genomförs tillsammans med andra aktörer i Karlshamn som till exempel Företagarna och Svenskt Näringsliv.