Näringslivsenheten på Karlshamn kommun flyttar ut ur Rådhuset

På grund av omflyttningar i Rådhuset är vi flexibla och flyttar till Rådhusgatan 28 under en period, säger Mathias Wijk, näringslivschef. Vi får tillgång till egna lokaler som kan vi forma till en mötesplats, samt att vi flyttar närmare näringslivet kan man uttrycka det som.

På näringslivsenheten uppmanar vi hela tiden er företagare att komma så tidigt som möjligt till oss med era frågor, så kom gärna förbi på en kopp kaffe när du kan och vill.

Välkommen till oss på Rådhusgatan 28!