Näringslivsforum Karlshamn

Näringslivsforum är precis vad det låter som, ett forum för diskussioner om Karlshamns framtid och utveckling, där kommunen tillsammans med näringslivet diskuterar gemensamma frågor och aktiviteter. Näringslivsforum ersätter tidigare näringslivsråd som funnits under många år, men som nu behövde justeras och då är ett forum med frågor kopplat till visionen Karlshamn 50000 en bra idé.

Näringslivsforum innehåller företagare, tjänstemän och politiker för att få en bred, bra och beslutsmässig diskussion om framtiden. De företagare som är inbjudna deltar på 6 möten under 1 år och därefter förändras sammansättningen av deltagare.

Vårt första möte den 22 november blir en uppstart med en tillbakablick på 2019, men också en diskussion om forumets framtida upplägg, där deltagarna skapar framgången tillsammans.

Syftet är att koppla an till Karlshamns nya vision, Karlshamn 50000 och dess fokusområden. Vad kan kommunen göra, vad gör företagen och vad gör vi tillsammans? Vilka frågor behöver lösas o.s.v.? Hur vi gemensamt kan påverka bostadsbyggande, kompetensförsörjning och Karlshamns attraktivitet är viktiga frågor för Näringslivsforum framöver.

Deltagande företag förutom kommunalråd, oppositionsråd och kommundirektör är bland andra: JSB Construction, Mörrums Kronolaxfiske, CIMON, TechMedico, Best Western, Gunnar Bylunds Bil, &Vin, Hermanssonbolagen, Circom, Länsförsäkringar Blekinge, McDonalds, Wapro och NetPort Science Park.

Vi ser fram mot våra möten under kommande år med syfte att stärka Karlshamn.

/Mathias Wijk, näringslivschef