Digital Nätverkslunch
Från vänster: Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun, Nina Andersson, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv Blekinge, Annica Hammar, näringslivsutvecklare i Karlshamns kommun, Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Mikael Persson, näringslivsutvecklare i Karlshamns kommun och Lasse Nilsson, ordförande i Företagarna i Karlshamn.

Premiär för digital nätverkslunch

Onsdagen den 5 april genomförde Näringslivsenheten i Karlshamns kommun tillsammans med Svenskt Näringsliv Blekinge och Företagarna i Karlshamn sin första digitala nätverkslunch.

Vid lunchtid var panelen samlad för att på distans berätta om sitt arbete för företagare i Karlshamn i dessa coronatider. Ett 20-tal företagare i kommunen var uppkopplade för att lyssna på informationen från Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun, Nina Andersson, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv Blekinge, Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande samt Lasse Nilsson, ordförande i Företagarna i Karlshamn.

– Vi väljer att ställa om nätverksluncherna till digitala nu under rådande situation med corona. Det är bättre än att ställa in, säger Mathias Wijk, näringslivschef. Vi får många samtal från oroliga företagare som har det svårt, och vi har även märkt att det finns ett behov av att få ta del av information om vad som gäller för företagare på lokal nivå. Mycket av vårt arbete är att lyssna, ta in och sprida information.

Maria Hjelm Nilsson, en av företagarna som var med via länk, berättar:
– Jag tycker att det var ett bra initiativ från näringslivsenheten att hålla nätverkslunchen digitalt nu i dessa tider med corona. Efter lite problem med ljudet initialt funkade det bra. Det är bra att vi företagare får information om vad näringslivet och kommunen gör för oss som påverkas av corona på olika sätt. Jag saknade möjligheten att chatta under mötets gång, men det funkar kanske nästa gång.

Nästa digitala nätverkslunch är tisdagen den 21 april kl. 12-13.