Driva och utveckla ditt företag

Behöver du stöd i frågor som till exempel hur du hittar nya marknader och finansierar din satsning så hjälper vi dig att komma vidare.

Vi kan hjälpa dig med dina frågor som har med ditt företag att göra, exempelvis hur du byter bolagsform. På Verksamt.se, som är en webbsida som samlar information från olika myndigheter, kan du få mer information.

Företag i tillväxt

Behöver du öka din produktion, se över miljötillstånd eller ha en ökad vattentillgång eller få hjälp med något annat? Då kan du kontakta oss på Näringslivsenheten, så hjälper vi dig med kontakter inom kommun, miljöförbund med mera. Behöver du utöka din yta eller bygga om för en ny verksamhet så hjälper vi dig med rätt ansökningar och stöd i myndighetskontakterna.