Etablera ditt företag i Karlshamn

I Karlshamn får ditt företag ett bra geografiskt läge med närhet till Köpenhamnsregionen, ett gynnsamt läge vid E22:an och snabb transport norrut, bland annat via riksväg 29 och riksväg 15 till Halmstad. Karlshamn har dessutom ett intressant läge med direkt färjetrafik till Litauen från Karlshamns Hamn, en av Sveriges djupaste hamnar. Dessutom endast cirka sex mils bilväg för att nå färjetrafiken till Polen via Karlskrona.

Karlshamns kommun äger stora markområden som lämpar sig för etablering och utveckling av flertalet verksamheter – från industri och handel till transport och logistik. Bland annat har vi områden i anknytning till både E22:an och hamnområdet. Karlshamns strategiska läge skapar också möjligheter för elintensiv verksamhet, då kapaciteten är god inom Karlshamns kommun. Även den fortsatta utvecklingen av NetPort Science Park är en viktig del i erbjudandet till mer kunskapsintensiva företag. Här kommer nästa byggetapp att ge plats för hundratals nya arbetsplatser, tillsammans med mer publika delar som restaurang, biografsalong och konserthall.

Lediga lokaler och verksamhetsmark

Som en kostnadsfri service förmedlar vi mark och lokaler från privata mark- och fastighetsägare via Objektvision och Business Swedens verktyg Site Finder. Karlshamns kommun har olika strategier för olika områden och verksamhetsmark finns att erbjuda på olika platser inom kommunen. Etableringschefen tillsammans med kommunens markingenjörer samverkar även med fastighetsägare för att kunna bidra med lösningar när företag har planer på utveckling, flytt eller nyetablering.

Mer information om lediga markytor och lokaler hittas på Lediga lokaler & mark