Investeringsfrämjande i Blekinge

I Karlshamn finns Netport Science Park starkt knuten till BTH och näringslivet via en triple helixlösning. Med sina tre fokusområden inom Digitala Medier, Energi och Intelligenta Transportsystem ser vi en stor potential i dessa områden som utvecklas kontinuerligt och är inriktning för det investeringsfrämjande arbetet i Karlshamns kommun.

Styrkan i Karlshamn är en stark infrastruktur med logistik och transport som grundpelare med en av Sveriges största och djupaste hamnar. Vi har också etableringsmark i hamnnära läge för etablering av främst industri, lager och logistikverksamhet.

Kompetensförsörjning

Karlshamn har en lång tradition av process och automationsindustri men har utvecklats under senare år till att erbjuda en stark kompetens även inom digitala medier som spelutveckling och Edtech (användningen av digitala hjälpmedel för att underlätta lärandet). Tillgång till rätt kompetens för ditt företag kan vara avgörande och vi kan stötta dig i det arbetet.  Vi har ett nära samarbete med flera lokala aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen i Karlshamn och Blekinge Tekniska Högskola.

Business Blekinge

Business Blekinge är ett samarbete mellan Blekinges fem kommuner, Länsstyrelsen och Region Blekinge. Business Blekinges uppgift är att höja Blekinges attraktionskraft för nationella och internationella investeringar. Business Blekinge ska systematisera samarbetet mellan kommuner och regionala aktörer för att proaktivt kunna attrahera potentiella investerare, främst inom Blekinges tre styrkeområden:

  • Marin teknik
  • ICT (informations- och kommunikationsteknik)
  • Shaping med koppling till bilindustri och automation.

Information om styrkeområdena finns på Blue Science Park och Techtank. Business Blekinge är regional partner till Business Sweden.